לתיאום פעילות הדרכה או פגישה אישית - 050-4695169

סדנאות והרצאות לארגונים

סדנאות תכליתיות המביאות מיומנויות וכלי ניהול מתקדמים מכווני ישימות ושינוי בפועל.
את הסדנאות ניתן להזמין כפעילות פנים ארגונית או להירשם לסדנאות הציבוריות.